Oralna kirurgija

Oralna kirurgija je grana stomatologije koja se bavi vađenjem zuba i korjenova, kao i uklanjanjem impaktiranih zuba, apikotomijom (uklanjanjem vrška korjenova zuba koji se ne mogu izliječiti tretmanom kanala korjenova) te operacijom oralnih cista i tumora. Oralna kirurgija se također bavi i predimplantološkom pripremom (podizanje dna maksilarnog sinusa, prebacivanje blokova kosti, nadomještavanje umjetnom kosti, regeneracija kosti pomoću membrana) te vađenjem trajnih zuba iz ortodontskih razloga.